16 Iulie, 2018

Monitorul Oficial nr. 626, 627, 628, 629 şi 630 din 2 august 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 626 din 2 august 2017 (M.Of. nr. 626/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizia nr. 275/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 275/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedura civila din 1865

Decizia nr. 428/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 428/2017 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotarârii Camerei Deputatilor nr. 37/2017 privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor

Decizia nr. 451/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 451/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 107 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala în materie penala

Decizia nr. 14/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM
Decizia nr. 14/2017 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereului polimetalic din perimetrul Deva-Muncel (zona Deva), Licenta nr. 15.995/2013

Decizia nr. 964/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Decizia nr. 964/2017 pentru abrogarea unor dispozitii cuprinse în ordine ale directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Decizia nr. 965/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 965/2017 pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.273/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritoriala Scânteia din judetul Iasi

Ordinul nr. 2469/2017, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale
Ordinul nr. 2469/2017 pentru aprobarea Procedurii simplificate de realizare a cercetarii arheologice, de emitere a autorizatiilor necesare acesteia, precum si de emitere a certificatului de descarcare de sarcina arheologica în cazul implementarii proiectelor de importanta nationala în domeniul gazelor naturale

Procedura din 11.07.2017, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale
Procedura simplificata de realizare a cercetarii arheologice, de emitere a autorizatiilor necesare acesteia, precum si de emitere a certificatului de descarcare de sarcina arheologica în cazul implementarii proiectelor de importanta nationala în domeniul gazelor natural din 11.07.2017

Ordinul nr. 4235/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 4235/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.031/2017 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru anul 2017


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 627 din 2 august 2017 (M.Of. nr. 627/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizia nr. 326/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 326/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. (12) si art. 39 alin. (16) si (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Decizia nr. 346/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 346/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevazute de acte normative în vigoare si art. I pct. 4 din Legea nr. 51/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, precum si pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

Ordinul nr. 265/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR
Ordinul nr. 265/2017 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar, recolta anului de comercializare 2017/2018

Acord din 28.07.2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR
Acordul interprofesional pentru sfecla de zahar, recolta anului de comercializare 2017/2018, din 28.07.2017

Ordinul nr. 885/2017, Ministerul Sanatatii – MS
Ordinul nr. 885/827/2017 privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Ordinul nr. 827/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS
Ordinul nr. 885/827/2017 privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Ordinul nr. 3776/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Ordinul nr. 3776/2017 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru patrat, pentru anul 2017, în vederea vânzarii locuintelor pentru tineri

Ordinul nr. 263/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR
Ordinul nr. 263/2017 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare aplicarii schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata în agricultura


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 628 din 2 august 2017 (M.Of. nr. 628/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizia nr. 308/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 308/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 lit. a) din Codul de procedura penala

Ordinul nr. 3900/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 3900/2046/129/2017 privind aprobarea Metodologiei de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, respectiv fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa începând cu anul scolar 2017-2018 si a Metodologiei de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul superior de stat din România, pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, respectiv fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa începând cu anul universitar 2017-2018

Ordinul nr. 2046/2017, Ministerul Afacerilor Externe – MAE
Ordinul nr. 3900/2046/129/2017 privind aprobarea Metodologiei de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, respectiv fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa începând cu anul scolar 2017-2018 si a Metodologiei de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul superior de stat din România, pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, respectiv fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa începând cu anul universitar 2017-2018

Ordinul nr. 129/2017, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
Ordinul nr. 3900/2046/129/2017 privind aprobarea Metodologiei de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, respectiv fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa începând cu anul scolar 2017-2018 si a Metodologiei de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul superior de stat din România, pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, respectiv fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa începând cu anul universitar 2017-2018

Ordinul nr. 3643/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Ordinul nr. 3643/2017 privind desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii Societatea Comerciala QUALITY-CERT – S.A. în vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea functiei specifice de certificare a produselor pentru constructii si de certificare a controlului productiei în fabrica

Ordinul nr. 3648/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Ordinul nr. 3648/2017 privind desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii Societatea Comerciala ALL CERT PRODUCT – S.R.L. în vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea functiei specifice de certificare a controlului productiei în fabrica


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 629 din 2 august 2017 (M.Of. nr. 629/2017) au fost publicate următoarele acte normative:
Decizia nr. 268/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 268/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Ordinul nr. 963/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Ordinul nr. 963/2017 privind elementele care compun echipamentul specific si conditiile de utilizare a acestuia de catre inspectorii sociali în misiuni de inspectie/activitati de investigare sociala

Ordinul nr. 148/2017, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare – CNCAN
Ordinul nr. 148/2017 pentru aprobarea Normelor privind cerintele de securitate pentru activitatile de predepozitare a deseurilor radioactive, surselor închise uzate si a combustibilului nuclear uzat

Normele din 11.07.2017, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare – CNCAN
Normele privind cerintele de securitate pentru activitatile de predepozitare a deseurilor radioactive, surselor închise uzate si a combustibilului nuclear uzat din 11.07.2017


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 630 din 2 august 2017 (M.Of. nr. 630/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizia nr. 375/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 375/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 54 alin. (1) ultima teza, art. 55 si ale art. 110-115 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, precum si a dispozitiilor art. 395 alin. (1) si (2), art. 398 alin. (1) si (2), art. 401 si ale art. 426 alin. (1)-(3) din Codul de procedura civila

Decizia nr. 376/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 376/2017 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal cu referire la sintagma “ori în cadrul oricarei persoane juridice” raportat la art. 292 alin. (1) din Codul penal Hotarâre nr. 540/2017, Guvernul României Hotarârea nr. 540/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

Hotarâre nr. 541/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 541/2017 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Institutului de Cercetari Eco-Muzeale “Gavrila Simion” Tulcea si transmiterea acestuia în domeniul public al judetului Tulcea

Hotarâre nr. 544/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 544/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judetean Vaslui

Decizia nr. 573/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 573/2017 pentru numirea domnului Octav-Dan Paxino în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Ordinul nr. 959/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 959/2017 pentru abrogarea unor dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.131/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unitati administrativ-teritoriale din judetul Teleorman si ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.161/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Teleorman

Ordinul nr. 1078/2017, Ministerul Mediului
Ordinul nr. 1078/2017 privind modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.798/2007, precum si pentru completarea Metodologiei de atribuire în administrare si custodie a ariilor naturale protejate, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1.052/2014

Ordinul nr. 799/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS
Ordinul nr. 799/2017 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experti care functioneaza pe lânga Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, a Regulamentului de organizare si functionare a acestora si a atributiilor comisiilor de experti care functioneaza pe lânga Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si ale coordonatorilor nationali pentru implementarea programelor nationale de sanatate curative

Despre autor  ⁄ Florin Amariei

Florin Amariei este un tânăr pasionat de politică, gaming și mașini. Cel mai mult îi place însă să urmărească cele mai noi schimbări legislative din țară și străinătate.

Fara comentarii

Scrie un comentariu