22 Aprilie, 2019

Monitorul Oficial nr. 626, 627, 628, 629 din 27 august 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 626 din 27 august 2014 (M.Of. nr. 626/2014) include următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 132/2014 pentru modificarea şi completarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 360/2004
 • Ordinul nr. 782/2014 privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri
 • Ordinul nr. 959/2014 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. I şi IV la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora
 • Ordinul nr. 1498/2014 pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2133 (2014)

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI

 • Hotărârea nr. 43/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 3/2014 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea şi completarea unor regulamente emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
 • Regulamentul nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 627 din 27 august 2014 (M.Of. nr. 627/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 699/2014 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 92/2014 privind pregătirea şi executarea misiunilor în străinătate în conformitate cu prevederile contractelor încheiate în baza art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 240/2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului “Avion multirol al Forţelor Aeriene” de către personalul detaşat din Ministerul Apărării Naţionale
 • Ordinul nr. 2535/1059/1514/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ SADU – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A.
 • Ordinul nr. 2537/1063/1515/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială METROM – S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A.
 • Ordinul nr. 2538/1039/1503/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ PLOPENI – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A.
 • Ordinul nr. 2539/1067/1508/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială PIROCHIM VICTORIA – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A.
 • Ordinul nr. 2540/1054/1509/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAŞ – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A.
 • Ordinul nr. 2541/1065/1507/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ARSENAL – REŞIŢA – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A.
 • Ordinul nr. 2542/1040/1506/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA AUTOMECANICĂ MORENI – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 628 din 27 august 2014 (M.Of. nr. 628/2014) include următoarele acte normative:

DECRETE


ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 • Hotărârea nr. 7/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 629 din 27 august 2014 (M.Of. nr. 629/2014) include următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Ordonanţa nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • Hotărârea nr. 712/2014 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Simion Lucian Eduard, prefect al judeţului Tulcea
 • Hotărârea nr. 713/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Tulcea de către domnul Bădiţă Marin

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 255/2014 privind numirea prin mobilitate a domnului Bitea Cristian Vasile în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
 • Decizia nr. 256/2014 privind revocarea domnului Edward Bratfanof din funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“
 • Decizia nr. 257/2014 pentru numirea domnului Lucian Eduard Simion în funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1272/2014 pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei membrilor echipelor de audit, ai echipelor de inspecţie şi ai echipelor de test, desemnate pentru efectuarea activităţilor de monitorizare a conformităţii în securitatea aviaţiei civile

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 • Decizia nr. 1131/2014 privind adoptarea Codului de conduită pentru utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu