20 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 625 şi 626 din 8 şi 9 octombrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 625 din 8 octombrie 2013 (M.Of. nr. 625/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Declaraţia nr. 2/2013 privind comemorarea Zilei Holocaustului în România;

Hotărârea nr. 28/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.

DECRETE

Decretul nr. 788/2013 privind rechemarea unui ambasador;

Decretul nr. 789/2013 privind eliberarea din funcţie a unui vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei;

Decretul nr. 791/2013 privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul Afacerilor Interne;

Decretul nr. 792/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 793/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 794/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 795/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 796/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 797/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 798/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 799/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 800/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 801/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 802/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 803/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 804/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 805/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 744/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie „Consolidare DN 66A km 0 + 000-km 3 + 847“, judeţul Hunedoara;

Hotărârea nr. 745/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie „Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 6B km 38 + 900-40 + 600“, judeţul Gorj;

Hotărârea nr. 746/2013 privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române“ – administraţiile bazinale de apă Banat, Crişuri, Dobrogea-Litoral şi Someş-Tisa, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 626 din 9 octombrie 2013 (M.Of. nr. 626/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 263/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

Decretul nr. 790/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 741/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea şi funcţionarea Operei Naţionale din Bucureşti;

Hotărârea nr. 751/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie „Consolidare DN 66A km 16+624-km 23+800“, judeţul Hunedoara;

Hotărârea nr. 753/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie „Consolidare viaduct pe DN 7 km 200+615 peste Malul Lacului la Cozia“, judeţul Vâlcea;

Hotărârea nr. 756/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie „Consolidare DN 16 km 72+200-74+000“, judeţul Mureş.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1053/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, „Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Orizont PAC 2020“.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu