20 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 622 şi 623 din 7 şi 8 octombrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 622 din 7 octombrie 2013 (M.Of. nr. 622/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 786/2013 privind acreditarea unui ambasador;

Decretul nr. 787/2013 privind acreditarea unui ambasador.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 747/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 964/2013 privind informaţiile de interes public ce pot fi comunicate şi informaţiile exceptate de la comunicare, la nivelul Ministerului Sănătăţii;

Ordinul nr. 1216/2013 pentru modificarea secţiunii 2.2 „Cerinţe privind sistemul de management al calităţii“ a cap. II „Cerinţe pentru desfăşurarea activităţilor de proiectare a procedurilor de zbor instrumental“ din Reglementarea aeronautică civilă română RACR-CPPZI „Cerinţe privind proiectarea procedurilor de zbor instrumental“, ediţia 1/2011, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 69/2012;

Ordinul nr. 3054/2013 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform Programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Hotărârea nr. 44/2013 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit;

Regulamentul nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit.

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Decizia nr. 7/2013 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 19/2006 privind punerea în aplicare a unor dispoziţii legale.

RECTIFICĂRI

Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 465/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială NEPTUN-OLIMP – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, în anexă.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 623 din 8 octombrie 2013 (M.Of. nr. 623/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 72/2013 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu