16 Iulie, 2018

Monitorul Oficial nr. 619, 620, 621, 622, 623, 624 şi 625 din 1 august 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 619 din 1 august 2017 (M.Of. nr. 619/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Regulamentul nr. 5/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Regulamentul nr. 5/2017 privind modificarea si completarea unor regulamente ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pentru instituirea unor masuri

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 620 din 1 august 2017 (M.Of. nr. 620/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decretul nr. 783/2017, Presedintele României
Decretul nr. 783/2017 privind trecerea în rezerva a unui general de brigada cu o stea din Serviciul Român de Informatii

Decretul nr. 784/2017, Presedintele României
Decretul nr. 784/2017 privind trecerea în rezerva a unui general de brigada cu o stea din Serviciul Român de Informatii

Decretul nr. 785/2017, Presedintele României
Decretul nr. 785/2017 privind trecerea în rezerva a unui general de brigada cu o stea din Serviciul Român de Informatii

Decretul nr. 786/2017, Presedintele României
Decretul nr. 786/2017 privind trecerea în rezerva a unui general de brigada cu o stea din Serviciul Român de Informatii

Decretul nr. 787/2017, Presedintele României
Decretul nr. 787/2017 privind trecerea în rezerva a unui general de brigada cu o stea din Serviciul Român de Informatii

Decretul nr. 788/2017, Presedintele României
Decretul nr. 788/2017 privind trecerea în rezerva a unui general de brigada cu o stea din Serviciul Român de Informatii

Decretul nr. 789/2017, Presedintele României
Decretul nr. 789/2017 privind trecerea în rezerva a unui general de flotila aeriana cu o stea din Serviciul Român de Informatii

Decretul nr. 790/2017, Presedintele României
Decretul nr. 790/2017 privind trecerea în rezerva a unui general de brigada cu o stea din Serviciul Român de Informatii

Decretul nr. 791/2017, Presedintele României
Decretul nr. 791/2017 privind trecerea în rezerva a unui general de brigada cu o stea din Serviciul Român de Informatii

Decretul nr. 792/2017, Presedintele României
Decretul nr. 792/2017 privind trecerea în rezerva a unui general de brigada cu o stea din Serviciul Român de Informatii

Ordinul nr. 860/2017, Ministerul Sanatatii – MS
Ordinul nr. 860/2017 pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanta în baza carora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

Ordinul nr. 1176/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Ordinul nr. 1176/2017 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2017

Ordinul nr. 261/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR
Ordinul nr. 261/2017 pentru aprobarea procedurii de predare catre Agentia Nationala de Îmbunatatiri Funciare a infrastructurii de îmbunatatiri funciare si a terenurilor aferente acesteia, primite în folosinta gratuita sau în proprietatea organizatiilor de îmbunatatiri funciare sau a federatiilor de organizatii de îmbunatatiri funciare

Procedura din 27.07.2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR
Procedura de predare catre Agentia Nationala de Îmbunatatiri Funciare a infrastructurii de îmbunatatiri funciare si a terenurilor aferente acesteia, primite în folosinta gratuita sau în proprietatea organizatiilor de îmbunatatiri funciare sau a federatiilor de organizatii de îmbunatatiri funciare din 27.07.2017

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 621 din 1 august 2017 (M.Of. nr. 621/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 259/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR
Ordinul nr. 259/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului de procedura pentru implementarea proiectelor finantate prin masura 20 “Asistenta tehnica” descrisa în capitolul 15.6 din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

Ordinul nr. 947/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 947/2017 pentru abrogarea unor dispozitii cuprinse în Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.394/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unitati administrativ-teritoriale din judetul Botosani

Ordinul nr. 948/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 948/2017 pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.187/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unitati administrativ-teritoriale din judetul Buzau si nr. 1.284/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritoriala Ghergheasa din judetul Buzau

Ordinul nr. 949/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 949/2017 privind abrogarea unor dispozitii cuprinse în ordine ale directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ordinul nr. 950/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 950/2017 privind abrogarea unor dispozitii cuprinse în ordine ale directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ordinul nr. 951/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 951/2017 pentru abrogarea unor dispozitii cuprinse în Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.112/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unitati administrativ-teritoriale si în Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unitati administrativ-teritoriale din judetul Neamt

Ordinul nr. 3647/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Ordinul nr. 3647/2017 privind desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii Societatea Comerciala SRAC CERT – S.R.L. în vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea functiei specifice de certificare a produselor pentru constructii si de certificare a controlului productiei în fabrica


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 622 din 1 august 2017 (M.Of. nr. 622/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizia nr. 374/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 374/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 191 alin. (1) din Codul de procedura civila

Ordinul nr. 3640/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Ordinul nr. 3640/2017 privind desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii Societatea Comerciala RINA SIMTEX – ORGANISMUL DE CERTIFICARE – S.R.L. în vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea functiei specifice de certificare a controlului productiei în fabrica

Ordinul nr. 3641/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Ordinul nr. 3641/2017 privind desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii Societatea Comerciala AEROQ – S.A. în vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea functiei specifice de certificare a produselor pentru constructii si de certificare a controlului productiei în fabrica

Ordinul nr. 3642/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Ordinul nr. 3642/2017 privind desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii Societatea Comerciala QUALITAS – S.A. în vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea functiei specifice de certificare a controlului productiei în fabrica

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 623 din 1 august 2017 (M.Of. nr. 623/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizia nr. 381/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 381/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Hotarâre nr. 501/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 501/2017 pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Natiunile Unite si Guvernul României PD/C0094/17, semnat la New York la 24 aprilie 2017 si la Bucuresti la 27 aprilie 2017

Hotarâre nr. 530/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 530/2017 pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 381/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata ramase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica “Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti”

Ordinul nr. 970/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 970/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritoriala Ignesti, judetul Arad

Ordinul nr. 971/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 971/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritoriala Lucieni, judetul Dâmbovita

Ordinul nr. 972/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 972/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 si 2 din unitatea administrativ-teritoriala Manesti, judetul Dâmbovita

Ordinul nr. 973/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 973/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritoriala Doicesti, judetul Dâmbovita

Ordinul nr. 1184/2017, Ministerul Transporturilor – MT
Ordinul nr. 1184/2017 privind mandatarea Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” – S.A. de a modifica preturile unitare ale Contractului de mentenanta de material rulant si feroviar pentru circulatia în tunel nr. 91/2003, pentru anul XIV contractual, si de a semna un act aditional în acest sens

Hotarâre nr. 67/2017, Camera Auditorilor din România – CAR
Hotarârea nr. 67/2017 privind aprobarea organizarii Conferintei pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România si a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în 23 septembrie 2017, în conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 433/2011

Hotarâre nr. 69/2017, Camera Auditorilor din România – CAR
Hotarârea nr. 69/2017 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentantilor auditorilor financiari la Conferinta pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România si membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România, organizata în data de 23 septembrie 2017

Normele din 20.07.2017, Camera Auditorilor din România – CAR
Normele pentru desemnarea reprezentantilor auditorilor financiari la Conferinta pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România si membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România, organizata în data de 23 septembrie 2017, din 20.07.2017

Ordinul nr. 723/2017, Banca Nationala a României – BNR
Ordinul nr. 723/2017 privind publicarea efectuarii radierii din Registrul general Institutii financiare nebancare a Societatii PURPLE FINANCIAL SERVICES IFN – S.A.

Ordinul nr. 1150/2017, Ministerul Afacerilor Externe – MAE
Ordinul nr. 1150/2017 privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de note verbale

Acord din 13.07.2012, Ministerul Afacerilor Externe – MAE
Acordul între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unor puncte internationale de trecere a frontierei de stat românobulgare pentru persoane si marfuri între localitatile Dobromir (România) si Krushari (Republica Bulgaria) si între localitatile Lipnita (România) si Kainargea (Republica Bulgaria), semnate la Bucuresti si Sofia la 13 iulie 2012

Acord din 31.01.2017, Ministerul Afacerilor Externe – MAE
Acordul între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria, prin schimb de note verbale, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria, încheiat prin schimb de note verbale, din data de 12 iulie 2012 si, respectiv, din 13 iulie 2012, privind deschiderea unor puncte internationale de trecere a frontierei de stat românobulgare pentru persoane si marfuri între localitatile Dobromir (România) si Krushari (Republica Bulgaria) si între localitatile Lipnita (România) si Kainargea (Republica Bulgaria), semnat la Bucuresti la 31 ianuarie 2017 si Sofia la 31 martie 2017

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 624 din 1 august 2017 (M.Of. nr. 624/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 966/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 966/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si 10 din unitatea administrativ-teritoriala Puiesti, judetul Buzau

Ordinul nr. 967/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 967/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitatile administrativ-teritoriale Baia de Aries, Berghin, Cenade, Câlnic, Metes, Noslac si Sona din judetul Alba

Ordinul nr. 968/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 968/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritoriala Magurele, judetul Ilfov

Ordinul nr. 969/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 969/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 5 din unitatea administrativ-teritoriala Gogosu, judetul Mehedinti

Norma nr. 20/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Norma nr. 20/2017 privind asigurarile auto din România

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 625 din 1 august 2017 (M.Of. nr. 625/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizia nr. 335/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 335/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

Hotarâre nr. 532/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 532/2017 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotarârea Guvernului nr. 864/2016 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor juridice si fizice care desfasoara activitati economice, daca suprafata proprietatii forestiere este mai mica sau egala cu 30 ha” si a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor juridice si fizice care nu desfasoara activitati economice, daca suprafata proprietatii forestiere este mai mica sau egala cu 30 ha

Hotarâre nr. 546/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 546/2017 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

Ordinul nr. 956/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 956/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitatile administrativ-teritoriale Albesti si Buesti din judetul Ialomita

Ordinul nr. 957/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 957/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitatile administrativ-teritoriale Ciucurova si Somova din judetul Tulcea

Hotarâre nr. 68/2017, Camera Auditorilor din România – CAR
Hotarârea nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România si membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România

Regulamentul din 20.07.2017, Camera Auditorilor din România – CAR
Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România si membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România din 20.07.2017

Despre autor  ⁄ Florin Amariei

Florin Amariei este un tânăr pasionat de politică, gaming și mașini. Cel mai mult îi place însă să urmărească cele mai noi schimbări legislative din țară și străinătate.

Fara comentarii

Scrie un comentariu