22 August, 2019

Monitorul Oficial nr. 616, 617 din 21 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 616 din 21 august 2014 (M.Of. nr. 616/2014) include următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1015/2014 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale
 • Ordinul nr. 1293/2014 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine
 • Ordinul nr. 2446/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale
 • Ordinul nr. 2498/2014 privind aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţei nominale a acestora, tematicii pentru concurs, calendarului de desfăşurare a concursului şi a modalităţilor pentru plata taxei de participare la concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014
 • Ordinul nr. 2447/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 617 din 21 august 2014 (M.Of. nr. 617/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 679/2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de inundaţii din judeţele Vâlcea, Mehedinţi şi Gorj
 • Hotărârea nr. 680/2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de inundaţii din judeţul Olt
 • Hotărârea nr. 681/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 2014 în judeţul Harghita
 • Hotărârea nr. 682/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială „Avioane“ – S.A. Craiova, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
 • Hotărârea nr. 683/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială „Romaero“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 669/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011
 • Ordinul nr. 1177/2014 privind publicarea acceptării Codului maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.268(85) a Comitetului de siguranţă maritimă din 4 decembrie 2008

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu