16 Iulie, 2018

Monitorul Oficial nr. 615, 616, 617 din 31 iulie 2017

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 615 din 31 iulie 2017 (M.Of. nr. 615/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie 39/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ
Decizia nr. 39/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău – Secția I civilă cu privire la dezlegarea unei chestiuni de drept

Ordin 262/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR
Ordinul nr. 262/2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice și juridice care își manifestă intenția de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură

Decizie 361/2017, Curtea Constituțională
Decizia nr. 361/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 83 alin. (1) teza a doua și alin. (2) din Codul de procedură

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 616 din 31 iulie 2017 (M.Of. nr. 616/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie 49/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ
Decizia nr. 49/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Dâmbovița – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 385/262/2016 în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Circulară 12/2017, Banca Națională a României – BNR
Circulara nr. 12/2017 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint și tombac cuprat) și a unei monede din alamă pentru colecționare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la victoriile armatei române de la Mărăști, Mărășești și Oituz

Ordin 1949/2017, Ministerul Justiției – MJ
Ordinul nr. 1949/2017 privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești

Ordin 264/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR
Ordinul nr. 264/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condițiile de recunoaștere a organizațiilor de producători și a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe și legume, precum și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea

Hotărâre 529/2017, Guvernul României
Hotărârea nr. 529/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor

Hotărâre 528/2017, Guvernul României
Hotărârea nr. 528/2017 privind aprobarea obiectivului de investiții “Lucrări de atenuare a viiturilor pe pârâul Dâmbu amonte de municipiul Ploiești, județul Prahova”, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 617 din 31 iulie 2017 (M.Of. nr. 617/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Instrucțiuni 2/2017, Fondul de Garantare a Asiguraților
Instrucțiunea nr. 2/2017 privind întocmirea și depunerea raportării contabile la 30 iunie 2017 de către Fondul de garantare a asiguraților

Ordin 861/2017, Ministerul Sănătății – MS
Ordinul nr. 861/2017 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora

Decizie 217/2017, Curtea Constituțională
Decizia nr. 217/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (2) și art. 396 alin. (2), (3) și (4) din Codul de procedură penală

***


Despre autor  ⁄ Florin Amariei

Florin Amariei este un tânăr pasionat de politică, gaming și mașini. Cel mai mult îi place însă să urmărească cele mai noi schimbări legislative din țară și străinătate.

Fara comentarii

Scrie un comentariu