21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 614 şi 615 din 2 octombrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 614 din 2 octombrie 2013 (M.Of. nr. 614/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 738/2013 privind completarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010;

Hotărârea nr. 739/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 415/2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Constantin Marius Banu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

Decizia nr. 416/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către domnul Claudiu Burduja;

Decizia nr. 417/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către doamna Dincă Mihaela;

Decizia nr. 418/2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Sorin Vicol din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 412/2981/2013 privind completarea reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice“, indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013;

Ordinul nr. 1661/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2013;

Ordinul nr. 1662/2013 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna octombrie 2013.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Hotărârea nr. 40/2013 pentru aprobarea Normei nr. 12/2013 privind protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat.

ACTE ALE COLEGIULUI NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI

Hotărârea nr. 36/2013 privind aprobarea Registrului Naţional al Asistenţilor Sociali din România.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 615 din 2 octombrie 2013 (M.Of. nr. 615/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1131/5173/2013 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 17 noiembrie 2013.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu