21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 613 din 2 octombrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 613 din 2 octombrie 2013 (M.Of. nr. 613/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 724/2013 privind aprobarea Amendamentului nr. 4, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 28 mai 2013 şi la Londra la 29 mai 2013 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005;

Hotărârea nr. 725/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna;

Hotărârea nr. 726/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Castelu şi Ostrov, judeţul Constanţa;

Hotărârea nr. 735/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu“, precum şi actualizarea datelor de identificare şi a caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu“.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 891/2013 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

Hotărârea nr. 38/2013 pentru aprobarea noilor modele de certificat de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană fizică, şi autorizaţie de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană juridică.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu