21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 612 din 2 octombrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 612 din 2 octombrie 2013 (M.Of. nr. 612/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 259/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare;

Decretul nr. 782/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare.

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 53/2013 cu privire la transmiterea punctului de vedere la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Pregătirea pentru alegerile europene din 2014: consolidarea în continuare a desfăşurării eficiente şi democratice a alegerilor – COM (2013) 126 final.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 733/2013 pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investiţii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori“, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ – S.A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului, precum şi pentru aprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai acestora;

Hotărârea nr. 734/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, la titlul 10 „Cheltuieli de personal“, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

Hotărârea nr. 736/2013 privind recunoaşterea Fundaţiei Teatrale „Neghiniţă“ ca fiind de utilitate publică.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 414/2013 privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea elaborării şi implementării Planului anual de lucru al Guvernului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 99/2914/2013 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, în perioada 2013-2016;

Ordinul nr. 5142/2013 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 5-a.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 764/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii DYNAMICH BROKER DE ASIGURARE – S.R.L..

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu