21 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 611 din 1 octombrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 611 din 1 octombrie 2013 (M.Of. nr. 611/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 729/2013 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi schimbării denumirii unităţii de administrare.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1060/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Tichileşti (leprozerie);

Ordinul nr. 1128/2013 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 17 noiembrie 2013;

Ordinul nr. 1129/2013 privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 17 noiembrie 2013;

Ordinul nr. 1133/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora;

Ordinul nr. 2230/2013 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013;

Ordinul nr. 5076/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal“, profilul „resurse naturale şi protecţia mediului“, domeniul „industrie alimentară“, calificarea profesională „tehnician în industria alimentară“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic din localitatea Ţăndărei;

Ordinul nr. 5077/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal“, profilul „servicii“, domeniul „turism şi alimentaţie“, calificarea profesională „tehnician în turism“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Victor Slăvescu“ din localitatea Rucăr;

Ordinul nr. 5078/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Iosif“ din municipiul Galaţi.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 756/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii IMPULS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L..

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu