21 August, 2019

Monitorul Oficial nr. 611, 612, 613, 614 din 28 iulie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 611 din 28 iulie 2017 (M.Of. nr. 611/2017) au fost publicate următoarele acte normative:
ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 65/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 65/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea CORDUN GAZ – S.A.

Ordinul nr. 66/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 66/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ VEST – S.A.

Ordinul nr. 67/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 67/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ – S.A.

Ordinul nr. 68/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 68/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY – S.A.

Ordinul nr. 69/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 69/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea M.M. DATA – S.R.L.

Ordinul nr. 70/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 70/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL – S.R.L.

Ordinul nr. 71/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 71/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ NORD EST – S.A.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 612 din 28 iulie 2017 (M.Of. nr. 612/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 189/2017, Parlamentul României
Legea nr. 189/2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperarii în prevenirea si combaterea infractiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C.

Decretul nr. 761/2017, Presedintele României 
Decretul nr. 761/2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperarii în prevenirea si combaterea infractiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C. 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Acord din 05.10.2015, Ministerul Afacerilor Interne – MAI
Acordul între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite Ale Americii privind intensificarea cooperarii în prevenirea si combaterea infractiunilor grave din 05.10.2015

Hotarâre nr. 150/2017, Consiliul de Mediere 
Hotarârea nr. 150/2017 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizati
 
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 352/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 352/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) si (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Decizia nr. 50/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ
Decizia nr. 50/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Bacau – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, în Dosarul nr. 6.158/180/2016, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea urmatoarei chestiuni de drept

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 613 din 28 iulie 2017 (M.Of. nr. 613/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ȘI DECRETE

Decretul nr. 780/2017, Presedintele României
Decretul nr. 780/2017 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 282/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 282/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 3645/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Ordinul nr. 3645/2017 privind desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii Societatea Comerciala GCP CERTIFICARI – S.R.L. în vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea functiei specifice de certificare a controlului productiei în fabrica

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 62/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 62/2017 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare si avizelor de amplasament, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2014

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Norma nr. 19/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Norma nr. 19/2017 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2017 a societatilor din domeniul asigurarilor

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 614 din 28 iulie 2017 (M.Of. nr. 614/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 166/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 166/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin. (2) din Codul de procedura civila

Decizia nr. 212/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 212/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedura civila

Decizia nr. 221/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 221/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 1 alin. (13) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanta nr. 6/2017, Guvernul României
Ordonanta nr. 6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice

Hotarâre nr. 521/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 521/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Maramures de catre domnul Luput Sebastian-Mihai

Hotarâre nr. 522/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 522/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Maramures de catre domnul Ardelean Gavris

Hotarâre nr. 523/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 523/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Maramures de catre domnul Moldovan Vasile

Hotarâre nr. 524/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 524/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Maramures de catre domnul Cosma Alexandru

Hotarâre nr. 525/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 525/2017 pentru completarea anexei nr. 9 la Hotarârea Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Ialomita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Ialomita

Hotarâre nr. 527/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 527/2017 privind constatarea încetarii, prin efectul legii, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, precum si pentru numirea unor membri ai Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Ordinul nr. 59/2017, Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat – ORNISS
Ordinul nr. 59/2017 privind actualizarea Catalogului national cu pachete, produse si profile de protectie INFOSEC, versiunea mai 2014

Ordinul nr. 876/2017, Ministerul Sanatatii – MS
Ordinul nr. 876/824/2017 privind reglementarea unor masuri în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru punerea în aplicare a prevederilor art. VII pct. 1 si art. VIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2017 privind unele masuri în vederea accelerarii implementarii proiectelor de infrastructura de transport de interes national, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritoriala europeana”, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative

Despre autor  ⁄ Florin Amariei

Florin Amariei este un tânăr pasionat de politică, gaming și mașini. Cel mai mult îi place însă să urmărească cele mai noi schimbări legislative din țară și străinătate.

Fara comentarii

Scrie un comentariu