21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 610 din 1 octombrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 610 din 1 octombrie 2013 (M.Of. nr. 610/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 54/2013 privind numirea vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Declaraţia nr. 1/2013 privind susţinerea Republicii Moldova în eforturile de aderare la Uniunea Europeană.

DECRETE

Decretul nr. 779/2013 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Mare Ofiţer;

Decretul nr. 780/2013 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 718/2013 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1152/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj;

Ordinul nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu