25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 61 şi 62 din 24 ianuarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 61 din 24 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 61/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 470/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură penală
Decizia nr. 491/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII „Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv“ din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 27 din 14 noiembrie 2011
Decizia nr. 496/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Regulamentul nr. 1/2014 privind activitatea de control desfăşurată de Autoritatea de Supraveghere Financiară

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 62 din 24 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 62/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 33/2014 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 3/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

***

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

Fara comentarii

Scrie un comentariu