17 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 607 din 30 septembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 607 din 30 septembrie 2013 (M.Of. nr. 607/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 257/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

Decretul nr. 768/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Decizia nr. 24/2013 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 720/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Crăiţă Silvia din funcţia publică de subprefect al judeţului Giurgiu în funcţia publică de inspector guvernamental;

Hotărârea nr. 721/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Petcu Toma-Florin;

Hotărârea nr. 722/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bercean Pamfil din funcţia publică de subprefect al judeţului Maramureş în funcţia publică de inspector guvernamental;

Hotărârea nr. 723/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Bondrea Vasile-Alexandru-Dimitriu.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 408/2013 privind numirea prin mobilitate a domnului Bercean Pamfil în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;

Decizia nr. 409/2013 privind numirea prin mobilitate a doamnei Crăiţă Silvia în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;

Decizia nr. 410/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare de către domnul Daniel Bogdan Crăciunoiu;

Decizia nr. 411/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Daniel Ionescu din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică de secretar general în cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare;

Decizia nr. 412/2013 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 463/2012 privind numirea unor membri în Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

Decizia nr. 413/2013 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 340/2013 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu