22 Martie, 2018

Monitorul Oficial nr. 597 şi 598 din 25 septembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 597 din 25 septembrie 2013 (M.Of. nr. 597/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 761/2013 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012;

Decretul nr. 762/2013 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013;

Decretul nr. 763/2013 privind acreditarea unui ambasador;

Decretul nr. 764/2013 privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială;

Decretul nr. 765/2013 privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 705/2013 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 18 iunie 2013 şi la Bucureşti la 20 iunie 2013, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011;

Hotărârea nr. 706/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională PLAFAR – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

Hotărârea nr. 707/2013 pentru modificarea Programului de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 140/2013 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare, privind concursul public de ofertă – Runda nr. 83/2013.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Ordinul nr. 609/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 225/2013 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe ţară, fără regim special.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 598 din 25 septembrie 2013 (M.Of. nr. 598/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 715/2013 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind Înţelegerile europene în domeniul organizaţiilor, programelor şi activităţilor de cercetare (EUROPA) (varianta consolidată) şi Aranjamentului Grupării Europene de Cercetare nr. 1 (varianta consolidată ERG nr. 1) privind cooperarea în realizarea proiectelor de cercetare şi tehnologie pentru apărare, semnate la Bucureşti la 12 martie 2007;

• Memorandumul de înţelegere privind Înţelegerile europene în domeniul organizaţiilor, programelor şi activităţilor de cercetare (EUROPA) (varianta consolidată);

• Aranjamentul grupării europene de cercetare nr. 1 (varianta consolidată ERG nr. 1) privind cooperarea în realizarea proiectelor de cercetare şi tehnologie pentru apărare din 12.03.2007.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu