18 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 595 din 24 septembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 595 din 24 septembrie 2013 (M.Of. nr. 595/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 713/2013 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1924/2013 privind modalitatea de finalizare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor cu nr. 88 şi 107 “Burse doctorale” cofinanţate din Fondul Social European;

Ordinul nr. 2463/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a – Instalaţii de stingere”, indicativ P118/2-2013;

Ordinul nr. 2583/C/2013 privind aprobarea organigramei Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Hotărârea nr. 891/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Hotărârea în Cauza Gridan şi alţii împotriva României din 04.06.2013.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 697/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii ALBERT – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

RECTIFICĂRI

Rectificare la Decizia prim-ministrului nr. 367/2013 privind numirea doamnei Otilia Sava în funcţia de secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii, la Ministerul Apărării Naţionale.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu