21 August, 2019

Monitorul Oficial nr. 593, 594, 595 din 8 august 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 593 din 8 august 2014 (M.Of. nr. 593/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 87/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor pentru problemele sociale ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale
 • Ordinul nr. 1036/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 978/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2014

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Instrucţiunea nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare
 • Instrucţiunea nr. 3/2014 pentru modificarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 594 din 8 august 2014 (M.Of. nr. 594/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 374/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 2, art. 4, art. 6-9, art. 12, art. 14 şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • Decizia nr. 376/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 647 alin. (3), art. 649 alin. (1) lit. b) şi ale art. 652 din Codul civil

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 642/2014 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind legăturile rutiere peste frontiera de stat româno-ungară, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2014
 • Acordul între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind legăturile rutiere peste frontiera de stat româno-ungară din 24.07.2014
 • Hotărârea nr. 651/2014 privind transmiterea unor părţi de imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Sibiu şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Hotărârea nr. 655/2014 pentru transmiterea unei părţi din imobilul “Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, precum şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 625/2005 privind reorganizarea Muzeului Costumelor Populare din România
 • Hotărârea nr. 659/2014 privind organizarea de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Institutul Limbii Române, a Conferinţei anuale “Limba română în lume”, în perioada 9-13 octombrie 2014, la Arizona State University, Statele Unite ale Americii

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 3975/2014 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Dolj
 • Ordinul nr. 3976/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.074/2012 privind aprobarea componenţei Comisiei specializate de acreditare a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 595 din 8 august 2014 (M.Of. nr. 595/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 341/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 125 alin. 3 din Codul penal din 1969

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1023/756/993/2014 pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului, al ministrului afacerilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.368/1.058/1.501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie “Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” din cadrul axei prioritare 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului operaţional regional 2007-2013
 • Ordinul nr. 2526/2014 privind aprobarea cuantumului remuneraţiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din patrimoniul naţional al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei
 • Ordinul nr. 3973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu