19 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 592 din 20 septembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 592 din 20 septembrie 2013 (M.Of. nr. 592/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 170/2013 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 36/2013;

Ordinul nr. 1346/1470/1533/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

Ordinul nr. 2428/2013 pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Hotărârea din 25 noiembrie 2008 în Cauza Toşcuţă şi alţii împotriva României.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu