20 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 591 din 19 septembrie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 581 din 19 septembrie 2013 (M. Of. 591/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 700/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă;
  • Hotărârea nr. 701/2013 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia din judeţul Galaţi şi constituirea unui stoc de urgenţă.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul nr. 169/2013 al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului;
  • Ordinul nr. 949/2013 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014;
  • Ordinul nr. 1273/1241/1531/2013 al ministrului economiei, al ministrului familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială PIROCHIM VICTORIA – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
  • Ordinul nr. 1345/1472/1534/2013 al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ PLOPENI – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

  • Circulara nr. 28/2013 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2013.

RECTIFICĂRI

  • Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, în anexa nr. 20.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu