20 August, 2018

Monitorul Oficial nr. 588 din 17 septembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 588 din 17 septembrie 2013 (M.Of. nr. 588/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 56/2013 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea Proiectului de lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea dezvoltării activităţilor miniere în România.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 675/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN;

Hotărârea nr. 690/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie publică „Podul rutier la Argineşti peste Jiu, pe DN 6 km 268+371“, judeţul Mehedinţi;

Hotărârea nr. 691/2013 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj;

Hotărârea nr. 693/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor;

Hotărârea nr. 694/2013 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;

Hotărârea nr. 699/2013 pentru aprobarea Amendamentului semnat la Bucureşti, la 9 mai 2013, la Protocolul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Consiliul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Washington la 18 septembrie 2002.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 399/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism de către domnul Salvador Petre Ionescu;

Decizia nr. 400/2013 privind numirea domnului Sorin Lazăr în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 900/2013 privind funcţionarea bazei de date pentru seminţe sau material vegetativ săditor în sectorul agricultură ecologică.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu