24 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 582 din 13 septembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 582 din 13 septembrie 2013 (M.Of. nr. 582/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 696/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale „Poşta Română“ – S.A.;

Hotărârea nr. 697/2013 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013;

Hotărârea nr. 698/2013 privind înfiinţarea pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 257/2005 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1573/1468/1542/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Banat“ – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ – S.A.;

Ordinul nr. 1579/1476/1543/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „EnergoNuclear“ – S.A.;

Ordinul nr. 1616/1469/1574/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica“ – S.A.;

Ordinul nr. 2464/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare pentru structuri din zidărie“, indicativ CR 6 – 2013;

Ordinul nr. 2986/2013 pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA;

Ordinul nr. 4982/2013 privind activitatea de conducere de doctorat.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu