21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 579 din 11 septembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 579 din 11 septembrie 2013 (M.Of. nr. 579/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Hotărârea nr. 27/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.

DECRETE

Decretul nr. 754/2013 privind rechemarea unui ambasador.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 390/2013 privind eliberarea domnului Ionuţ-Ciprian Iuga din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;

Decizia nr. 391/2013 pentru eliberarea domnului Puiu Gelu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;

Decizia nr. 392/2013 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Elena Dumitru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;

Decizia nr. 393/2013 privind transferul în interesul serviciului al domnului Chirică Lefter din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadrul Direcţiei generale de legislaţie, Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile din structura Ministerului Finanţelor Publice;

Decizia nr. 394/2013 pentru numirea, prin detaşare, a domnului Petre-Dragoş Voinescu în funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

Decizia nr. 395/2013 pentru numirea domnului Remus Damian Budăi, prin detaşare, în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

Decizia nr. 396/2013 pentru completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 259/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES);

Decizia nr. 397/2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 233/2013 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice;

Decizia nr. 398/2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Cătălin Dumitru din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 4353/2013 privind aprobarea curriculumului pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, şi a planului de învăţământ pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, calificarea operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu