23 Februarie, 2019

Monitorul Oficial nr. 574, 575, 576, 577, 578 din 1 august 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 574 din 1 august 2014 (M.Of. nr. 574/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică
 • Decretul nr. 540/2014 pentru promulgarea Legii privind eficienţa energetică
 • Decretul nr. 546/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 323/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi a celor ale art. 20 din anexa nr. 3 la aceeaşi ordonanţă de urgenţă

ACTE ALE ORDINULUI ARHITECŢILOR


***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 575 din 1 august 2014 (M.Of. nr. 575/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 358/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, 16 şi 17 din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • Decizia nr. 394/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18^7 alin. (1) teza a doua din capitolul V^1 al titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 609/2014 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 576 din 1 august 2014 (M.Of. nr. 576/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 258/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
 • Decizia nr. 296/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • Decizia nr. 395/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2), art. 21 alin. (6), art. 22, art. 27 alin. (1), art. 31 alin. (1) şi (2), art. 32, art. 33 şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • Decizia nr. 396/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 32-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • Decizia nr. 414/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (1) din Codul de procedură civilă
 • Decizia nr. 416/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi celor ale art. 197 din Codul de procedură civilă
 • Decizia nr. 430/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 998 şi art. 999 din Codul civil din 1864

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1369/2014 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii prin controale la factorii implicaţi în procesul de execuţie – indicativ PCE 001
 • Ordinul nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor – indicativ PCF 002

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 577 din 1 august 2014 (M.Of. nr. 577/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 415/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV şi art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • Decizia nr. 420/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (3) şi art. 109 alin. (9) şi (11) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 621/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Codrean Dan-Cristian
 • Hotărârea nr. 622 /2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Oprea Vasile-Liviu
 • Hotărârea nr. 623/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Oprea Vasile-Liviu
 • Hotărârea nr. 624/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Nagy Zsigmond
 • Hotărârea nr. 625/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Popescu Kanty-Cătălin
 • Hotărârea nr. 626/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Halici Nicuşor
 • Hotărârea nr. 627/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către domnul Drăgănescu Emil
 • Hotărârea nr. 628/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către doamna Lupea Ioana Mădălina
 • Hotărârea nr. 629/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian
 • Hotărârea nr. 630/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor
 • Hotărârea nr. 631/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor
 • Hotărârea nr. 632/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 246/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul George Răzvan Profiroiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Institutului Naţional de Statistică
 • Decizia nr. 247/2014 privind eliberarea, la cerere, a domnului Gheorghe Gherghina din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice
 • Decizia nr. 248/2014 privind numirea doamnei Daniela Pescaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice
 • Decizia nr. 249/2014 privind eliberarea domnului Marian Pinţur din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • Decizia nr. 250/2014 privind numirea domnului Csutak Nagy Laszlo în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 83/2014 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind asistenţa medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2009

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 943/2013

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 578 din 1 august 2014 (M.Of. nr. 578/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE


DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 368/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • Decizia nr. 383/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • Decizia nr. 407/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 şi art. 200 alin. (2) din Codul de procedură civilă

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 633/2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unei cantităţi de motorină şi acordarea acesteia ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate din judeţul Vaslui
 • Hotărârea nr. 634/2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate de inundaţii din judeţul Vâlcea
 • Hotărârea nr. 635/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 390/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în lunile aprilie şi mai 2014
 • Hotărârea nr. 636/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 2014
 • Hotărârea nr. 637/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru achiziţia de ambulanţe necesare implementării acordurilor de colaborare cu Republica Moldova
 • Hotărârea nr. 638/2014 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 55/2014 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 413/2014 pentru modificarea art. 1 din Ordinul secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor nr. 340/2014 privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu