19 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 573 şi 574 din 9 şi 10 septembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 573 din 9 septembrie 2013 (M.Of. nr. 573/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 677/2013 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 197/2013 privind confirmarea nivelului taxei individuale aferente procesului de reevaluare a evaluatorilor de spitale – persoane din afara Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor;

Ordinul nr. 199/2013 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Hotărârea nr. 31/2013 privind aprobarea Normei nr. 8/2013 pentru completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private;

Hotărârea nr. 32/2013 privind aprobarea Normei nr. 9/2013 pentru completarea Normei nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative;

Hotărârea nr. 33/2013 privind aprobarea Normei nr. 10/2013 pentru completarea Normei nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 574 din 10 septembrie 2013 (M.Of. nr. 574/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 666/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

Hotărârea nr. 673/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Podul de la Giurgiu, peste Dunăre, pe DN 5, km 64 + 884 – (inclusiv drumul de acces de la ieşirea din vamă până la intrarea pe pod)“.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 4892/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.038/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu