24 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 572 din 9 septembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 572 din 9 septembrie 2013 (M.Of. nr. 572/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale „Romtelecom“ – S.A.;

Hotărârea nr. 672/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 606/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

Hotărârea nr. 678/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. M83/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale;

Ordinul nr. M84/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale;

Ordinul nr. M86/2013 pentru completarea art. 13 din Criteriile şi metodologia privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101/2011;

Ordinul nr. M87/2013 pentru aprobarea Normelor privind managementul sistemului de formare continuă în domeniul limbilor străine în Ministerul Apărării Naţionale;

Ordinul nr. 1891/C/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru scăderea din evidenţa contabilă a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul administraţiei penitenciare prin calamităţi naturale şi boli transmisibile ale animalelor.

RECTIFICĂRI

Rectificare referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 aprilie 2013;

Rectificare referitoare Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu