23 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 568 şi 569 din 6 septembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 568 din 6 septembrie 2013 (M.Of. nr. 568/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Hotărârea nr. 25/2013 privind constatarea încetării unui mandat de deputat;

Hotărârea nr. 26/2013 privind constatarea încetării unui mandat de deputat.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 4959/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Regulamentul nr. 2/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe.

RECTIFICĂRI

Rectificare referitoare la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Georgiei cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 891/2011.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 569 din 6 septembrie 2013 (M.Of. nr. 569/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 4923/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2014.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu