25 Aprilie, 2019

Monitorul Oficial nr. 563, 564, 565, 566, 567 din 30 iulie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 563 din 30 iulie 2014 (M.Of. nr. 563/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 338/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • Decizia nr. 375/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • Decizia nr. 418/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) teza a doua şi art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, a art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi a art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 978/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2014
 • Ordinul nr. 979/2014 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna august 2014
 • Ordinul nr. 2488/2014 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casă, azi Spitalul de Oncologie” din Str. Victoriei nr. 33, municipiul Piteşti, judeţul Argeş, înscris în LMI cod AG-II-m-B-13458

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 564 din 30 iulie 2014 (M.Of. nr. 564/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 600/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de securitate şi siguranţă nucleară
 • Hotărârea nr. 605/2014 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani
 • Hotărârea nr. 612/2014 privind recunoaşterea Asociaţiei Culturale “ACT” ca fiind de utilitate publică
 • Hotărârea nr. 613/2014 privind recunoaşterea Asociaţiei cultural-istorice “Muzeul” ca fiind de utilitate publică

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 245/2014 privind numirea domnului Mitea Ilie Dumitru Haralambie în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 65/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 565 din 30 iulie 2014 (M.Of. nr. 565/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 337/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 145 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • Decizia nr. 343/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar şi, în mod particular, a dispoziţiilor art. II art. 6 alin. (1) şi (2) din această ordonanţă
 • Decizia nr. 344/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi ale art. 20 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011
 • Decizia nr. 442/2014 referitoare la admiterea sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului nr. 28 din 16 iunie 2014 privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte la Curtea de Conturi

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1186/2014 pentru aprobarea normelor tehnice de implementare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014, referitoare la condiţiile specifice care trebuie îndeplinite de organizaţiile de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate/asociaţiile organizaţiilor de producători în relaţiile contractuale, precum şi la criteriile tehnice necesare recunoaşterii acestora în vederea negocierilor prevăzute prin Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 566 din 30 iulie 2014 (M.Of. nr. 566/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 615/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 981/2014 pentru completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 567 din 30 iulie 2014 (M.Of. nr. 567/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 410/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă
 • Decizia nr. 422/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • Decizia nr. 426/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 608/2014 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bruxelles la 18 noiembrie 2013 şi la Bucureşti la 25 noiembrie 2013 şi la 9 decembrie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • Hotărârea nr. 610/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara
 • Hotărârea nr. 614/2014 pentru aprobarea Protocolului, semnat la Chişinău la 21 iulie 2014, de modificare a Acordului de cooperare dintre Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, semnat la Bucureşti la 3 decembrie 2010
 • Protocolul de modificare a Acordului dintre Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, semnat la Bucureşti la 3 decembrie 2010

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu