24 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 559 şi 560 din 3 septembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 559 din 3 septembrie 2013 (M.Of. nr. 559/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 52/2013 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 653/2013 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006;

Hotărârea nr. 662/2013 privind suplimentarea numărului maxim de posturi al Inspecţiei Judiciare.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. M79/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind realizarea, recepţionarea şi stabilirea valorii definitive a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, executate în Ministerul Apărării Naţionale;

Ordinul nr. 860/2013 pentru modificarea art. 46 alin. (2) lit. a), c), d) şi e) din Regulamentul privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 34/2011;

Ordinul nr. 1786/2013 privind aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii“ pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013“.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Hotărârea nr. 34/2013 privind aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2013 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 560 din 3 septembrie 2013 (M.Of. nr. 560/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 654/2013 privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2013;

Hotărârea nr. 659/2013 privind darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor părţi de imobile, constituite din construcţii şi terenuri în suprafaţă totală de 22.990 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2“, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

Hotărârea nr. 661/2013 privind transmiterea unui sector de drum de interes judeţean din domeniul public al judeţului Ilfov şi din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 – Centura Bucureşti – Domneşti“, precum şi declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes judeţean şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 2338/1454/2013 privind stabilirea procedurilor de elaborare, avizare şi transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite ai administraţiei publice locale;

Ordinul nr. 2544/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu