25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 557 şi 558 din 3 septembrie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 557 din 3 septembrie 2013 (M.Of. 557/2013) a fost publicat următorul act normativ:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 2074/3712/2013 al ministrului afacerilor externe şi al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea burselor „Eugen Ionescu”.

***

În Monitorul Oficial nr. 558 din 3 septembrie 2013 (M.Of. 558/2013) au fost publicate următoarele acte normativ:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 652/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 368/2013 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către domnul Radu Nicolae Chiurtu;
 • Decizia nr. 369/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei de către domnul Ciornei-Donighian Constantin;
 • Decizia nr. 370/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către domnul Ciornei-Donighian Constantin;
 • Decizia nr. 371/2013 privind transferul în interesul serviciului al domnului Dézsi Attila din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică specifică de execuţie vacantă de inspector de concurenţă superior în cadrul Direcţiei teritoriale din structura Consiliului Concurenţei;
 • Decizia nr. 372/2013 privind transferul domnului Horvath Levente-Akos în interesul serviciului din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director executiv adjunct al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad;
 • Decizia nr. 373/2013 privind transferul doamnei Sighinaş-Crista Marcela Doina, în interesul serviciului, din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de director general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială;
 • Decizia nr. 374/2013 privind transferul domnului Ursu Dorel Adrian, în interesul serviciului, din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de referent de specialitate superior din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1028/2013 al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013;
 • Ordinul nr. 2465/2013 al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri“, indicativ P 100-1/2013;
 • Ordinul nr. 4909/2013 al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti;
 • Ordinul nr. 4910/2013 al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii „Mihai Eminescu“ din Timişoara;
 • Ordinul nr. 4911/2013 al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii Financiar-Bancare din Bucureşti;
 • Ordinul nr. 4912/2013 al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii „Mihail Kogălniceanu“ din Iaşi.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 625/2013 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării doamnei Dorica Banta, conducător executiv/persoană semnificativă la Societatea „S.I.N. Insurance Broker“ – S.R.L..

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Legea nr. 250/2013.
Actele normative pot fi consultate integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu