22 Iulie, 2018

Monitorul Oficial nr. 552 şi 553 din 30 august 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 552 din 30 august 2013 (M.Of.552/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 609/2013 pentru modificarea art. 66 alin. (2) lit. b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013;
 • Hotărârea nr.610/2013 privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş, judeţul Alba;
 • Hotărârea nr. 611/2013 pentru aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Socialistă Vietnam, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013;
 • Acord de cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Socialistă Vietnam;
 • Hotărârea nr. 612/2013 privind recunoaşterea Fundaţiei ÎMPREUNĂ ca fiind de utilitate publică;
 • Hotărârea nr. 646/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1031/561/2013 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014;
 • Ordinul nr. 1033/579/2013 al  ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi;
 • Ordinul nr. 1032/2013 al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă;
 • Ordinul nr. 1035/577/2013 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014;
 • Ordinul nr. 4815/2013 al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a curriculumului de pregătire profesională de nivel 3 avansat pentru calificarea antrenor pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Hotărârea nr. 28/2013 privind aprobarea Regulamentului nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii;
 • Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii.

***

În Monitorul Oficial nr. 553 din 30 august 2013 (M.Of.553/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 739/2013 privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul Român de Informaţii.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
 • Ordonanţa nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
 • Ordonanţa nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România;
 • Hotărârea nr. 645/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 366/2013 privind transferul în interesul serviciului al domnului Drăgan Gabriel Vasile din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, gradul profesional superior, în cadrul Direcţiei buget, finanţe, investiţii, achiziţii, patrimoniu şi administrativ – Serviciul buget, finanţe din structura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu