17 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 550 şi 551 din 30 august 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 550 din 30 august 2013 (M.Of. nr. 550/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanţa nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 63/2013 pentru aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului nr. 18/3.893/4.904/2013 privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor-martiri sau ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 551 din 30 august 2013 (M.Of. nr. 551/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanţa nr. 30/2013 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 398/2013 privind modificarea şi prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A..

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Decizia nr. 106/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 10A din 23 ianuarie 2013 şi a Încheierii de şedinţă din 5 iunie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu