18 August, 2018

Monitorul Oficial nr. 55, 56, 57 şi 58 din 22 şi 23 ianuarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 55 din 22 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 55/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 500/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Decizia nr. 506/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală

Decizia nr. 507/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală

Decizia nr. 523/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 522^1 alin. 2 din Codul de procedură penală

Decizia nr. 527/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 320^1 alin. 1, 2 şi 8 din Codul de procedură penală

Decizia nr. 529/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1081/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2014-2020

Hotărârea nr. 29/2014 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării, şi pentru actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 9/2014 privind eliberarea domnului Chiper Constantin-Cătălin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 56 din 22 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 56/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 482/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi ale art. 373^1 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă din 1865

Decizia nr. 484/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11, art. 23 alin. (1)-(3) şi art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 10/2014 privind eliberarea domnului general de brigadă cu o stea Burlui Ion din funcţia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 57 din 23 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 57/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1977/2757/1580/2013 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“

Ordinul nr. 38/2014 privind constituirea Comitetului de evaluare a propunerilor finale de proiect pentru implementarea obiectivului 1 al Ariei de concentrare 4 – Îmbunătăţirea mediului înconjurător din cadrul „Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse“

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 58 din 23 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 58/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 13/2014 privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Comandor

Decretul nr. 14/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 477/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

Decizia nr. 485/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 25/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Coşlariu-Sighişoara şi Coşlariu-Simeria“

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 11/2014 pentru eliberarea domnului Valentin Iliescu din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

• Decizia nr. 12/2014 privind numirea domnului Liviu Viorel Cârlogea în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

Decizia nr. 13/2014 privind numirea doamnei Delia Popescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu