20 Martie, 2018

Monitorul Oficial nr. 549 din 29 august 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 549 din 29 august 2013 (M.Of. nr. 549/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

Ordonanţa de Urgenţă nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 358/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Pop Felicia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare;

Decizia nr. 359/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion Trăistaru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare;

Decizia nr. 360/2013 privind eliberarea domnului Marcel Bogdan Pandelică din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;

Decizia nr. 361/2013 privind numirea domnului Mihai Ţurcanu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;

Decizia nr. 362/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Cristina-Ecaterina Coruţ din funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;

Decizia nr. 363/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ladányi László-Zsolt din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

Decizia nr. 364/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gabriel Florin Puşcău a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului;

Decizia nr. 365/2013 privind transferul în interesul serviciului al domnului Balaban Alexandru Gabriel din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Decizia nr. 2/2013 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Pod Huţani (Pod Huţani II; Pod Huţani I);

Ordinul nr. 2224/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal“.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Ordinul nr. 766/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale FER LEASING IFN – S.A..

RECTIFICARE

Rectificare la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 512/2013.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu