21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 548 din 29 august 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 548 din 29 august 2013 (M.Of. nr. 548/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanţa nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;

Hotărârea nr. 647/2013 privind stabilirea serviciilor publice esenţiale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;

Hotărârea nr. 651/2013 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 382/2005 privind introducerea specificaţiilor detaliate pentru dispozitivele medicale produse prin utilizarea ţesuturilor de origine animală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 290/2013 privind aprobarea diferenţei de cofinanţare a Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2013;

Ordinul nr. 1055/2013 pentru completarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparţine domeniului public al statului şi este concesionată administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.286/2012;

Ordinul nr. 1060/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Autorităţii Navale Române;

Ordinul nr. 2223/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată“.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu