22 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 544 şi 545 din 28 august 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 544 din 28 august 2013 (M.Of. nr. 544/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

• Decretul nr. 738/2013 privind trecerea în rezervă a unui general maior cu două stele din Ministerul Afacerilor Interne.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 592/2013 privind aprobarea stemei comunei Cătina, judeţul Buzău;

Hotărârea nr. 593/2013 privind aprobarea stemei oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa;

Hotărârea nr. 594/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Bogaţi, Priboieni şi Râca, judeţul Argeş;

Hotărârea nr. 595/2013 privind aprobarea stemei judeţului Buzău.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi chitanţier.

RECTIFICĂRI

Rectificare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.785/C/2009.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 545 din 28 august 2013 (M.Of. nr. 545/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE SENATULUI

Decizia nr. 12/2013 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 644/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 357/2013 pentru numirea domnului Călin-Bogdan Găurean în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1349/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare finanţării Programului PHARE cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.816/2008.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu