26 Aprilie, 2019

Monitorul Oficial nr. 544, 545 şi 546 din 23 iulie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 544 din 23 iulie 2014 (M.Of. nr. 544/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 359/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (4) şi (5) şi ale art. 48 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 238/2014 privind eliberarea domnului Costin Mihalache din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru;
 • Decizia nr. 239/2014 pentru numirea domnului Costin Mihalache în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1148/2014 al ministrului transporturilor privind modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 545 din 23 iulie 2014 (M.Of. nr. 545/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 332/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • Decizia nr. 357/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 • Decizia nr. 67/2014 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 209A din 20 noiembrie 2013, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, în Dosarul nr. 6.459/2/2012.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 546 din 23 iulie 2014 (M.Of. nr. 546/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 589/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică “Autostrada Orăştie-Sibiu”;
 • Hotărârea nr. 590/2014 privind suplimentarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru unele imobile aflate pe amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800″ pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş;
 • Hotărârea nr. 591/2014 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a retrocedării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 854/2014 al ministrului sănăţii privind suspendarea acreditării pentru activitatea de bănci de celule reproductive umane şi utilizatori de celule reproductive, acordată Societăţii Comerciale “Policlinica Athena” – S.R.L. Departamentul de fertilizare in vitro, potrivit art. 1 pct. 13 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Regulamentul nr. 3/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe.

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 • Decizia nr. 66/2014 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 84A din 5 martie 2014, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, în Dosarul nr. 3.860/2/2013.

DECIZII ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 15/2014 sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti Secţia I penală, prin Încheierea de şedinţă din 24 februarie 2014 pronunţată în Dosarul nr. 276/93/2014, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept, respectiv dacă prevederile art. 43 alin. (5) din noul Cod penal, ce reglementează regimul sancţionator al recidivei, în situaţia în care fapta a fost săvârşită după executarea unei pedepse aplicate printr-o condamnare anterioară, pot fi interpretate în sensul că pot fi aplicabile şi persoanelor ce au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu reţinerea art. 37 alin. 1 lit. b) din Codul penal anterior, în situaţia în care pedeapsa aplicată a fost redusă în baza art. 6 din noul Cod penal.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu