25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 542 din 28 august 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 542 din 28 august 2013 (M.Of. nr. 542/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 621/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 6, sectorul Drobeta-Turnu Severin-Lugoj km 332 + 150-494 + 500“, judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Timiş;

Hotărârea nr. 622/2013 pentru aprobarea unei măsuri derogatorii de la Normele speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 930/2005;

Hotărârea nr. 626/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN 65 km 48+570“, judeţul Olt;

Hotărârea nr. 627/2013 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.678/2008 privind înfiinţarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne;

Hotărârea nr. 628/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 474/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Combaterea Secetei, a Degradării Terenurilor şi a Deşertificării;

Hotărârea nr. 634/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I“, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1“, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14“, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15“ şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15“, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I – DN 1 – DN 11 şi Tronson III – DN 13 – DN1“ şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I“, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1“, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14“, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15“ şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15“, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I – DN 1 – DN 11 şi Tronson III – DN13 – DN1“.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1022/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 581/2013 privind aprobarea cererii de prelungire a suspendării activităţii Societăţii ASIG CONSULT BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.;

Decizia nr. 584/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii FORSAFE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.;

Decizia nr. 593/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii SĂVULESCU BROKER DE ASIGURARE – S.R.L..

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu