22 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 541 din 27 august 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 541 din 27 august 2013 (M.Of. nr. 541/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Decizia nr. 22/2013 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 639/2013 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Compania Naţională Poşta Română – S.A..

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 66/2013 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale.

REPUBLICĂRI

Hotărârea nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.

RECTIFICĂRI

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 784/2013.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu