23 Martie, 2019

Monitorul Oficial nr. 541, 542 şi 543 din 22 iulie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 541 din 22 iulie 2014 (M.Of. nr. 541/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 120/2014 pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat;
 • Decretul nr. 539/2014 privind promulgarea Legii pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat;
 • Legea nr. 122/2014 pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”;
 • Decretul nr. 541/2014 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 585/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la titlul 10 “Cheltuieli de personal” şi titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii, aferente trimestrului II al anului 2014, care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013;
 • Hotărârea nr. 592/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională PLAFAR – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
 • Hotărârea nr. 593/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CONPET – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie;
 • Hotărârea nr. 594/2014 privind recunoaşterea Uniunii Juriştilor din România ca fiind de utilitate publică.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 83/2014 al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar;
 • Ordinul nr. 85/755/1287/2014 al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor lnterne, al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1.389/513/2008/282/2007 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 • Hotărârea nr. 866/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 542 din 22 iulie 2014 (M.Of. nr. 542/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 531/2014 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural;
 • Decretul nr. 538/2014 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007;
 • Decretul nr. 542/2014 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Aeronautică.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 320/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013, precum şi la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013;
 • Decizia nr. 361/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006;
 • Decizia nr. 364/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Situaţia rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi de la alegerile parlamentare parţiale din 25 mai 2014, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale din 22.07.2014.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 543 din 22 iulie 2014 (M.Of. nr. 543/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 110/2014 al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 • Hotărârea în Cauza Asociaţia Victimelor Magistraţilor din România împotriva României din 14 ianuarie 2014.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Un comentariu

 • Răspunde
  ileana
  iulie 23 2014

  cum se calculeaza sporul de vechime,si daca este impozabil, avind o vechime in munca 23 ani in aceias unitate

Scrie un comentariu