20 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 540 din 27 august 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 540 din 27 august 2013 (M.Of. nr. 540/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 629/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CUPRU MIN – S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

Hotărârea nr. 630/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Complexul Energetic Hunedoara“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

Hotărârea nr. 631/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1051/2013 pentru modificarea Regulamentului de remorcare şi frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.815/2005;

Ordinul nr. 1095/2013 privind publicarea Programului de colaborare în domeniile culturii, educaţiei, mass-mediei, tineretului, sportului şi turismului între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse;

Ordinul nr. 2280/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Soluţii-cadru privind reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente, indicativ SC 007-2013“;

Ordinul nr. 2412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna;

Ordinul nr. 4813/2013 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Harghita.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu