18 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 539 din 26 august 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 539 din 26 august 2013 (M.Of. nr. 539/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 640/2013 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea CET – S.A. Brăila;

Hotărârea nr. 641/2013 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMON CT – S.A. Oneşti;

Hotărârea nr. 642/2013 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMICA – S.A. Suceava;

Hotărârea nr. 643/2013 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea CET – S.A. Bacău.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1017/2013 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.217(63) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 2 martie 2012;

Ordinul nr. 1018/2013 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.216(63) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 2 martie 2012;

Ordinul nr. 1041/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile;

Ordinul nr. 1645/2013 pentru aprobarea Catalogului naţional al materialelor de bază şi a modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază.

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

Hotărârea nr. 9/2013 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal – sesiunea octombrie 2013.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu