18 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 538 din 26 august 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 538 din 26 august 2013 (M.Of. nr. 538/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 735/2013 pentru numirea unui membru al Guvernului.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 616/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială MAMAIA – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

Hotărârea nr. 617/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială LITORAL – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1039/2013 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Anexa III revizuită la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.193(61) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 1 octombrie 2010;

Ordinul nr. 1040/2013 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.329(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2012;

Ordinul nr. 2211/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe“, indicativ GP 123-2013;

Ordinul nr. 4479/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în luna iunie 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Decizia nr. 2340/2013 privind numirea Comisiei de examinare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale.

ACTE ALE CURŢII DE CONTURI

Hotărârea nr. 135/2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 130/2010.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu