20 Aprilie, 2019

Monitorul Oficial nr. 538, 539, 540 din 21 iulie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 538 din 21 iulie 2014 (M.Of. nr. 538/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 267/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
 • Decizia nr. 314/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • Decizia nr. 387/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 221^3 alin. (3) lit. a) cu referire la art. 221^3 alin. (2) lit. ş) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1184/2014 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.357(92) din 21 iunie 2013, precum şi a amendamentelor la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.358(92) din 21 iunie 2013

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 539 din 21 iulie 2014 (M.Of. nr. 539/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 919/2014 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Naturale Muzeul Trovanţilor

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 540 din 21 iulie 2014 (M.Of. nr. 540/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 327/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013
 • Decizia nr. 328/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4) şi art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • Decizia nr. 381/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 135 alin. (4) din Codul de procedură civilă

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 79/2014 pentru modificarea art. 5 din Ordinul ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale
 • Ordinul nr. 109/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013
 • Ordinul nr. 936/2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 743/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii ALEDA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu