23 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 536 şi 537 din 26 august 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 536 din 26 august 2013 (M.Of. nr. 536/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 529/2013 pentru aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice, 2013-2020.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 125/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul de Analiză a Tranzacţiilor Financiare şi a Rapoartelor din Canada privind schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului;

° Declaraţie de cooperare între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul de Analiză a Tranzacţiilor Financiare şi a Rapoartelor din Canada privind schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului;

Ordinul nr. 130/2013 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar;

Ordinul nr. 969/2013 pentru aprobarea Criteriilor şi metodologiei de echivalare a titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii;

Ordinul nr. 973/2013 privind stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor laborator, radiologie-imagistică medicală şi balneofizioterapie, organizat în perioada 8-22 octombrie 2013.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 62/2013 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei;

Ordinul nr. 63/2013 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2012 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

Ordinul nr. 64/2013 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2013-2014.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Hotărârea nr. 832/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 537 din 26 august 2013 (M.Of. nr. 537/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanţa nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora;

Hotărârea nr. 625/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

Hotărârea nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu