24 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 535 din 23 august 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 535 din 23 august 2013 (M.Of. nr. 535/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 614/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Podul rutier peste Oituz la Poiana Sărată, pe DN 11 km 90+450“, judeţul Bacău;

Hotărârea nr. 624/2013 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Comercială „Electrocentrale Grup“ – S.A..

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 356/2013 privind numirea domnului Bogdan Corneliu Dăscălescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 121/2013 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare;

Ordinul nr. 773/2013 pentru stabilirea condiţiilor în vederea introducerii sau punerii în circulaţie în România ori în anumite zone protejate din România, în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi lucrări pentru selecţii varietale, a anumitor organisme de carantină dăunătoare, plante, produse vegetale şi a altor obiecte prevăzute în anexele nr. I-V din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România;

Ordinul nr. 2479/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 547/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul componentei de Asistenţă tehnică a Programului operaţional comun „Marea Neagră 2007-2013“.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu