23 August, 2019

Monitorul Oficial nr. 535, 536, 537 din 18 iulie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 535 din 18 iulie 2014 (M.Of. nr. 535/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 417/2014 referitoare la admiterea sesizării de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România
Ordinul nr. 1163/2014 privind mandatarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti “Metrorex” – S.A. de a modifica preţurile unitare ale Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul X contractual, şi de a semna un act adiţional în acest sens
Ordinul nr. 1847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 536 din 18 iulie 2014 (M.Of. nr. 536/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 114/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”
Decretul nr. 522/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”
Legea nr. 115/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
Decretul nr. 523/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
Legea nr. 116/2014 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila
Decretul nr. 524/2014 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila
Decretul nr. 534/2014 privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler
Decretul nr. 535/2014 privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Cavaler
Decretul nr. 536/2014 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler
Decretul nr. 537/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 259/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi a dispoziţiilor pct. 7 din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010
Decizia nr. 261/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi art. 9 lit. b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi ale legii în ansamblul său, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, ale art. 3 alin. (1) şi (3) lit. c), art. 6 şi art. 7 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 şi ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 562/2014 pentru modificarea şi completarea Statutului Fundaţiei “Post-Privatizare”, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 435/1996 privind autorizarea Agenţiei Naţionale pentru Privatizare de a participa la constituirea Fundaţiei “Post-Privatizare”

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

Circulara nr. 23/2014 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 537 din 18 iulie 2014 (M.Of. nr. 537/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018
Hotărârea nr. 579/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice şi a procedurilor privind constituirea, utilizarea şi eliberarea garanţiei de asigurare a bunei funcţionări a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinţă în favoarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 635/2014 pentru modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010
Ordinul nr. 1183/2014 pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot pentru portul Brăila

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 61/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament
Ordinul nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu