21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 532 şi 533 din 23 august 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 532 din 23 august 2013 (M.Of. nr. 532/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 603/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Huilei – S.A. Petroşani, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

Hotărârea nr. 604/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ROMAERO – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

Hotărârea nr. 606/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României“ din subordinea Băncii Naţionale a României.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1474/1245/1395/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv“ Cluj – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica“ – S.A. Bucureşti;

Ordinul nr. 1475/1239/1394/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv“ Curtea de Argeş – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica“ – S.A. Bucureşti.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 533 din 23 august 2013 (M.Of. nr. 533/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 598/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 771/2013 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole“ din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 – înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor forestiere, compensarea pierderii de venit.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu