23 Aprilie, 2019

Monitorul Oficial nr. 531, 532, 533, 534 din 17 iulie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 531 din 17 iulie 2014 (M.Of. nr. 531/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 275/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotararea nr. 575/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 24 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Decizia nr. 72/2014 privind aprobarea modelelor formularelor conţinând cererile-tip de înregistrare/înscriere/raportare a modelelor certificatelor/autorizaţiilor de înregistrare şi adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 532 din 17 iulie 2014 (M.Of. nr. 532/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 390/2014 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) şi art. 42 din Legea privind parteneriatul public-privat

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 402/913/794/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială „FISE Electrica Serv“ – S.A.
Ordinul nr. 411/916/1082/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord“ – S.A.
Ordinul nr. 441/914/1200/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Muntenia“ – S.A.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 533 din 17 iulie 2014 (M.Of. nr. 533/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 208/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza a doua raportat la art. 33, precum şi ale art. 9 alin. (3), art. 10, art. 11, art. 16-31, art. 33, art. 34 şi art. 50 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Decizia nr. 252/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (3) coroborat cu art. 96 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
Decizia nr. 319/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Decizia nr. 333/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
Decizia nr. 334/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
Decizia nr. 339/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 584/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Hotărârea nr. 862/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 534 din 17 iulie 2014 (M.Of. nr. 534/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE SENATULUI

Decizia nr. 11/2014 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 18-20 iulie 2014

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 389/2014 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 26/2014 privind numirea prim-vicepreşedintelui, membru executiv, şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. M78/2014 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu