25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 528 şi 529 din 22 august 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 528 din 22 august 2013 (M.Of. nr. 528/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 588/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei;

Hotărârea nr. 591/2013 privind acordarea de despăgubiri Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „ACVILA“ pentru daunele cauzate de inundarea controlată a incintei îndiguite Făcăeni-Vlădeni, în anul 2006;

Hotărârea nr. 613/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 351/2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Costea din funcţia de secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului, la Ministerul Apărării Naţionale;

Decizia nr. 352/2013 privind numirea domnului Gabriel Liviu Ispas în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale;

Decizia nr. 353/2013 privind numirea doamnei Cristina Vasilica Icociu în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale;

Decizia nr. 354/2013 privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Sereş Petru Albert din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu al Serviciului calitatea factorilor de mediu din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin;

Decizia nr. 355/2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1473/1248/1396/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv“ Porţile de Fier – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica“ – S.A. Bucureşti;

Ordinul nr. 2473/2013 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 568/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 529 din 22 august 2013 (M.Of. nr. 529/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 605/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 124/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa“.

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

Hotărârea nr. 73/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind Serviciul arhivă al Camerei Notarilor Publici.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Ordinul nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu